Logo
Strona w budowie
Znaki towarowe " Conmar" i " Vivero" zastrzeżone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej Prawo ochronne zarejestrowane pod następującymi numerami: Conmar – R.134235, Vivero – R.227194
    
P.P.H CONMAR
Zwoleń 26-700; ul. Perzyny 100
Tel. +48 676 30 80.
Fax. +48 676 47 10
email: info@conmar.pl